​මිට්සුටියා යනු කුමක්ද?

තේ වත්තේ පාරිභෝගිකයින්ට කළු තේ පානය කිරීම සඳහා. මිට්සුටියා තේ දළු සෘජුවම ආනයනය කරනු ලබන්නේ ලංකාවෙන් ය. ශ්රී ලංකාව
තේ වත්තේ වසරක් පුහුණුව ලැබූ නියෝජිත නකනගා තෝරා ගැනීම භාර දෙනු ඇත.

.....................

එංගලන්තයේ රසවත් කිරි තේ පානය කිරීමෙන් පසු මම කළු තේ වලට ඇලුම් කළෙමි

මම සමාගමෙන් ඉවත් වී නිෂ්පාදන ප්‍රදේශය වූ ලංකාවට ගියා.

ඔහු ශ්‍රී ලංකාවේ නිවසක නැවතී සිටියදී වසරක් තේ වත්තක තේ පුහුණුව ලැබීය.

ගුණාත්මක සමය හඹා යමින් ලංකාවේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ප්‍රදේශ 7 ක ජීවත් වීම,
මම හොඳින් රස බැලීමට ඉගෙන ගත්තා.

තවද එය කළු තේ සෑදීමේ ක්‍රියාවලියේ සිට වෙන්දේසි කර බෙදා හැරීම දක්වා වූ සියල්ල ආවරණය කරයි.

එහි ක් රියාකාරකම් සහ ජයග් රහණ ඇගයීම සඳහා ශ් රී ලංකා රජයේ තේ කාර්යාංශයෙන් අපට නිර්දේශ ලිපියක් ලැබුණි.


මිට්සුවෝ නකානාගා විසින් රචිත " ශුද්ධ වූ තේ තේ දේශය වන ශ්‍රී ලංකා සංචාරක පොත වටා සංචාරය කරන්න"

(අභය භූමි ප්‍රකාශනය)

මිට්සුවෝ සූහිරෝ විසින් "ශ්‍රී ලංකාවේ හryingා වැටීම සහ සිනාසීම" (ප්‍රකාශය දියමන්ති)
"එවැනි තේ ගැන ඔබ තෘප්තිමත්ද?" මිට්සුයෝ සූහිරෝ විසින් (ප්‍රකාශය ෂෝඩෙන්ෂා කොගනේ බන්කෝ)


තේ රට වන ලංකාවේ අපි දිනපතා, අද සහ හෙට තේ සාදන්නෙමු.

වැස්සක් ආවත් අපි තේ තෝරන අතර, පාන්දර සීතල වන විට හිමිදිරි පාන්දර පවා තේ කම්හල ක්‍රියාත්මක වේ.
තේ වලට සම්බන්ධ වූ සැමට ස්තූතිය. .. ..

කෘතිම සුවඳ විලවුන් භාවිතා නොකෙරේ.

තේ වතුයායේ ඔබට පානය කළ හැකි ස්වාභාවික රසයෙන් සහ සුවඳෙන් කළු තේ භුක්ති විඳින්න.

travelbook-hyoushi-1.jpg
teaboard-suisenjou.jpg